سعیده حسینی

فیزیوتراپیست سعیده حسینی فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران.
دارای ده سال سابقه کار در بیمارستان های خصوصی و کلینیک های خصوصی تهران.
نویسنده مقاله بین المللی رسمی (منتشر شده توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران) در زمینه تخصصی شانه درد و گردن درد.