بایگانی برچسب: کاهش درد

 الکتروآکوپانکچر چیست؟

آکوپانچر یا طب سوزنی یکی از روش های درمانی تخصصی در فیزیوتراپی است که شامل اعمال سوزن در نقاط طب چینی و تحریک این نقاط می باشد که منجر به ایجاد اثرات وسیع درمانی می گردد. الکترواکوپانچر ترکیبی از طب چینی و دانش نوین فیزیوتراپی می باشد که در این روش سوزن های وارد شده […]