تیم ما

رقیه زلفی
مدیریت

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ شماره نظام پزشکی: ف-3570

14 سال سابقه کار (4 سال فیزیوتراپیست، 10 سال مسئول فنی و بهره بردار)